Pike

Bu mato aralash to’qish usuli bilan ishlab chiqariladi, (chiviq, mumkatak) fakturali, ikki xil turli bo’ladi: ichki tomoni “yungli” va siliq bo’yalgan.